fbpx

AZ OKTATÁS

2018/19-es tanévre létrehoztunk egy speciális tanulócsoportot (7-9 éves korosztály), ahol kis csoportos (5-6 fő) foglalkozások mellett, emelt számú egyéni fejlesztő órákkal biztosítjuk a gyermekek oktatását.

Az iskola felnövekvő rendszerben működik, melynek értelmében, évente indítunk egy osztályt. Az osztályok között az átjárhatóság biztosított.

Dunakeszi tankerületében működő Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola 2018. szeptemberétől rendelkezésünkre bocsátott két tantermet, ezzel lehetőséget adott az országban egyedülálló szociális integráció megvalósítására.

Tantestületünket a diákok igényeinek megfelelően állítottuk össze.  A 2018-as tanévben konduktor, gyógytornász, gyógypedagógus, szomatopedagógus, logopédus,  evésterapeuta, gyógypedagógiai asszisztens – szakemberekből áll a tanári kar.

Fontos számunkra az egyéni képességek mellett megvalósítható legmagasabb fokú önállóság elérése. Ennek alapja a szociális, a kommunikációs és más kognitív készségek speciális módszerekkel való támogatása, a fejlődésben elmaradt készségek fejlesztése. Kiemelt célunk, hogy a gyermekek beilleszkedjenek a társadalomba, megértsék az általános emberi értékeket, felkészüljenek a felnőtt életre.

Nevelési céljaink elérésének érdekében az alkalmazott módszerek, terápiák minden esetben igazodnak diákjaink életkori sajátosságaihoz, értelmi szintjéhez, nyelvi fejlettségéhez, egyéni képességeihez.

Diákjaink magas óraszámban részesülnek egyéni foglalkozásokban, és közös óráik is kis létszámúak.

A tanórákat megfelelő eszköz-, segédeszköz parkkal támogatjuk a hatékonyság növelése érdekében.

Pedagógiai programunk mellett fontos, hogy diákjaink örömmel járjanak iskolába, és a későbbiek során boldog iskolaévekre emlékezzenek. Hiszünk az elfogadásban, és abban, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott, érzelmileg támogató légkör a legfontosabb gyermekeink számára. A legfőbb garancia a fentiekre, hogy az iskola alapítói is érintett szülők, akik saját gyermekük oktatásának megoldására hozták létre az intézményt.